HLR och Första hjälpen

Första hjälpen kursen lär er hur ni ska minska lidandet, minska risken för vidare skadeutveckling och öka chansen för överlevnad vi sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. De kunskaper ni får på kursen ska hjälpa er att våga ingripa och påbörja livräddande åtgärder innan ambulansen anländer. Utbildningen inleds med kursen vuxen HLR med hjärtstartare. Vi utbildar enligt Svenska HLR rådets riktlinjer i HLR och Första hjälpen.

Innehåll:

 • HLR med hjärtstartare
 • Medvetslös person
 • LABC eller LABCDE
 • Luftvägsstopp
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Allergisk reaktion
 • Kris och krisstöd
 • Rygg och nackskada
 • Kramper

Målgrupp: Alla

Förberedelser: Inläst kursbok ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning till vuxna”.

Tidsåtgång: 4 timmar, kan variera något beroende på tillvalsämnen.

Max 12 deltagare

Tillvalsämnen:

 • Elolycka

 • Brännskada
 • Förgiftning och frätskada
 • Drunkning
 • Motorcykel olycka
 • Nack och ryggskada
 • Skallskada
 • Krampanfall
 • Astma
 • Bukskada eller bukåkomma
 • Bett av djur eller människa
 • Benbrott
 • Värmeslag, nedkylning och köldskada
 • Utslagen tand
 • Urledvridning och stukning
 • Näsblod
 • Förflyttningsteknik
Boka
2016-10/img-1811.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå