Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning för företag. En trygg och säker arbetsmiljö har man när alla på arbetsplatsen har grundläggande kunskaper om hur man skyddar sig mot brand, kan larmrutinerna och vet hur en utrymning ska ske.
Vi erbjuder er en bra brandskyddsutbildning. Utbildningen innehåller både teori och praktik och deltagarna får förståelse för hur man förebygger brand och praktiskt handhavande av olika släckutrustning. Utbildningen är bra i kombination med hjärtlungräddning med hjärtstartare för ett företag som vill ha en heldag med tema brandsäkerhet och livräddning.


Innehåll:

  • Brandförlopp
  • Brandspridning
  • Teori handbrandsläckare
  • Släckövningar handbrandsläckare
  • Släckövningar brand i kläder
  • Teoretisk genomgång utrymning


Kursen är 3 timmar lång med max 20 deltagare. I kombination med HLR med hjärtstartare är det max 12 deltagare per grupp.

Boka

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå