Barn HLR

Hjärtlungräddningskurs med inriktning på barn 0-1 år och 1 år- tidig pubertet. Kursen passar privatpersoner och verksamheter där man arbetar med barn. Barn HLR delas in i två olika åldersgrupper 0-1 år och från 1 år till tidig pubertet.

Innehåll:

• Skillnader mellan vuxna och barns anatomi

• HLR barn 0-1 år

• HLR barn 1 år till tidig pubertet

• Stabiltsidoläge

• Luftvägsstopp barn 0-1 år och över 1 år

Kursen är 90 minuter lång med max 12 deltagare. Kursen innehåller både teori och praktik men mestadels praktik.

Kurstillägg barnolycksfall:

Barnolycksfall LABC samt kännetecken på allvarliga akuta sjukdomar. Vid kurstillägget barnolycksfall blir kurstiden ca 2,5 timmar.

.

Boka
2016-10/barnh.jpg
2016-09/barn-300x199.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå