Självklart ska ni bli en Hjärtsäker zon!

Det är få gånger i livet då varje minut är så värdefull, som när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Då är det bråttom om livet ska kunna räddas. Det gäller att snabbt larma 112 och omedelbart starta hjärt-lungräddning samtidigt som någon hämtar en hjärtstartare. Är ni ett företag, en organisation eller förening som månar om människors liv och hälsa? Då ska ni bli en Hjärtsäker zon enligt ny svensk standard!

En Hjärtsäker zon betyder att:

• Vi har installerat hjärtstartare/AED

• Vi har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp

• Vi kan starta hjärt-lungräddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter

• Vi är registrerade i Hjärtstartarregistret

• Vi har systematiskt underhåll av vår utrustning

• Vi har varje år underhåll av vår kompetens

Varje år drabbas 5 550 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där hjärtstoppet är bevittnat och HLR har startats av lekmän innan ambulans anländer. Av dessa 5 550 är det 11 % som överlevt 30 dagar efter hjärtstoppet. Nästan fyra av tio av dem som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas. Sverige är först i Europa att lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården

Läs mer om standarden här: http://www.sis.se/standard/std-8015733

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå