Livräddande utbildning och utrustning

Kontakta oss för fri offert

Livräddande utbildning och utrustning

Kontakta oss för fri offert

Livräddande utbildning och utrustning

Kontakta oss för fri offert

Livräddande utbildning och utrustning

Kontakta oss för fri offert

Kurser

Hjärtstartare

Konferenspaket

Förebyggande Hälsa

Välkommen till Livrädda!

Plötsligt händer det…

Ett hjärtstopp inträffar plötsligt och helt oväntat. Det kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Hjärtstopp är den vanligaste orsaken till tidig död. Störst chans att överleva ett hjärtstopp har man om hjärt-lungräddning startar omedelbart och den drabbade får en eller flera elstötar från en hjärtstartare innan ambulansen anländer.
Att ha kunskaper i första hjälpen om olyckan är framme skapar en inre trygghet och det blir lättare att veta vad man ska göra. Första hjälpen innebär de livräddande åtgärder man bör göra innan sjukvårdspersonal anländer. Dessa livräddande åtgärder kan vara av stor betydelse för den olycksdrabbade, de kan till och med rädda liv.
Vi på Livrädda hjälper dig med livräddande utbildning och utrustning.
Vi utbildar er i livräddning inom områden som HLR, första hjälpen och sjösäkerhet för vuxna och barn. Våra instruktörer utbildar enligt Svenska HLR Rådets riktlinjer.
Livrädda har erfarenhet av olika modeller av hjärtstartare och hjälper er med råd i samband med köp av hjärtstartare eller annan första hjälpen utrustning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå